FAQ

Miten musiikki näkyy päiväkodissamme?

Mitä 35 euron musiikkimaksulla saa?

Mistä ruoka tulee?

Siivoaako kasvatushenkilöstö päiväkodissa?

Miten Priimissä on huomioitu henkilöstön pysyvyys?

Entä jos lapseni ei tykkääkään musiikista?

Meneekö päiväkoti kiinni heinäkuuksi?

Miten Priimiin voi päästä tutustumaan?

Miten lapsen päivähoidon aloitukseen on kiinnitetty huomiota Priimissä?

Onko Priimissä pakko nukkua päiväunet?

Millaisissa tiloissa Priimi toimii?

Tehdäänkö Priimissä retkiä?

Mistä tiedän, että lastenhoito Priimissä on yhtä luotettavaa ja turvallista kuin missä tahansa muussa päiväkodissa?

Millaisia liikuntamahdollisuuksia Priimissä tarjotaan?

Mitkä ovat Priimin aukioloajat?

 • Miten musiikki näkyy päiväkodissamme?

Musiikkipäiväkoti Priimi on nimensä mukaisesti päiväkoti, jossa musiikki kuuluu ja näkyy kaikkialla. Musiikki tukee mm. lapsen kielenkehitystä, sosiaalisia taitoja ja terveen itsetunnon kehitystä. Varhaiskasvatushenkilöstö käyttää musiikkia päiväkotiarjessa, ja lisäksi oma musiikkipedagogimme Annamaria suunnittelee ja toteuttaa musiikkituokioita lasten kehitys- ja ikävaiheen mukaisesti.

Priimissä ei ole soitonopetusta, mutta halutessaan vanhemmat voivat keskustella lapsen mahdollisista instrumenttiopinnoista Annamarian kanssa.

 • Mitä 35 euron musiikkimaksulla saa?

35 euron lisämaksulla katetaan päiväkodissamme tarjottavan musiikkikasvatuksen palkka- ja materiaalikuluja. Musiikkipedagogin suunnittelemia ja toteuttamia musiikkituokioita (ryhmätuokioita) on lapsimäärästä riippuen jokaiselle lapselle 2-3 kertaa viikossa (30-45 min/kerta). Musiikkituokioissa lauletaan, soitetaan, leikitään, liikutaan ja tanssitaan.

 • Mistä ruoka tulee?

Ruoan priimiläisille valmistaa ja toimittaa Fazer Food Services. Ruoka valmistetaan Ravintola Tietotekniassa. Ruokalistojen suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioidaan THL:n laatimat lasten ruokasuositukset.

Priimissä toteutetaan Sapere-ruokakasvatusmenetelmää.

Siivoaako kasvatushenkilöstö päiväkodissa?

Priimissä työskentelee laitoshuoltaja, joka hoitaa tiskin ja siivouksen. Varhaiskasvatushenkilöstö saa rauhassa keskittyä lasten kanssa olemiseen.

 • Miten Priimissä on huomioitu henkilöstön pysyvyys?

Priimissä henkilöstön annetaan tehdä sitä työtä mihin heillä on koulutus. Henkilöstö saa keskittyä ydintehtäväänsä eli lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen. Henkilöstön vahvuusalueet pyritään nostamaan esiin ja luovuudelle annetaan tilaa. Ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen panostetaan kouluttamalla henkilöstöä.

 • Entä jos lapseni ei tykkääkään musiikista?

Erittäin harvoin lapsi ei kiinnostu lainkaan musiikista tai reagoi siihen negatiivisesti. Musiikki nimittäin sisältää paljon ihmisen perustaitoihin liittyviä elementtejä, kuten esim. rytmiä sekä voimakkuuksien ja äänenkorkeuksien vaihtelua (kävely, puhe). Musiikki on siis lähes jokaisen ihmisen elämässä joka päivä läsnä, tavalla tai toisella.

Jos lapsi ei innostu laulamisesta tai soittamisesta, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että hän ei tykkää musiikista. Musiikkia voi tehdä monin eri tavoin, ja se usein yhdistetäänkin esimerkiksi liikkeeseen. Musiikin hyödyt saadaan siis muillakin tavoilla, kuin perinteisin tavoin laulamalla ja soittamalla.

Usein niillä lapsilla, joilla on aistipoikkeamia, musiikin normaalit voimakkuudet eivät tunnu mukavilta ja musiikin perinteinen toteuttaminen voi olla hankalaa. Tällöin etsimme yhdessä sopivia yksilöllisiä keinoja musiikin tekemiseen ja aistimiseen.

 • Meneekö päiväkoti kiinni heinäkuuksi?

Ei mene, olemme auki ympäri vuoden perheiden tarpeiden mukaisesti.

 • Miten Priimiin voi päästä tutustumaan?

Tervetuloa kylään! Otathan etukäteen yhteyttä päiväkodinjohtaja Minna Muonaan (minna.muona(a)priimi.fi) tai musiikkipedagogi Annamaria Heikkiseen (annamaria.heikkinen(a)priimi.fi), jotta osaamme varautua vierailuusi.

 • Miten lapsen päivähoidon aloitukseen on kiinnitetty huomiota Priimissä?

Jokaiselle priimiläiselle nimetään oma aikuinen, jonka kanssa yhdessä lapsi ja perhe tutustuvat päiväkotiin. Alle 3-vuotiaiden hoidonaloitukseen panostetaan erityisesti. Ensimmäinen kohtaaminen lapsen kanssa tapahtuu lapselle tutussa ympäristössä, kotona tai lähipuistossa perheelle sopivalla tavalla. Tutustumiseen varataan aikaa juuri niin paljon kuin on tarpeellista. Hoidon alkaessa oma aikuinen vastaa lapsen hyvinvoinnista päivän aikana. Pikkuhiljaa lapsi tutustuu myös muihin ryhmän aikuisiin. Hoidon aloitus on aina hyvin subjektiivinen asia, joten perhettä ja lasta kuunnellaan huolellisesti.

 • Onko Priimissä pakko nukkua päiväunet?

Ei ole pakko nukkua. Lapsille, jotka eivät nuku päiväunia, järjestetään pieni lepohetki muutoin (esimerkiksi satuhetki) sekä muuta rauhallista toimintaa sisällä tai ulkona muiden nukkuessa.

 • Millaisissa tiloissa Priimi toimii?

Musiikkipäiväkoti Priimille on rakennettu aivan uudet tilat. Me päiväkotiyrittäjät olemme saaneet olla mukana tilojen suunnittelussa, ja tiloihin liittyvät toiveemme on lähes poikkeuksetta toteutettu.

 • Tehdäänkö Priimissä retkiä?

Kyllä! Käytämme mahdollisimman paljon hyväksemme Pirtin ja koko Kuopion hyviä ulkoilumahdollisuuksia. Käymme myös mahdollisuuksien mukaan museoissa ja erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Retkien suunnitteluissa kuuntelemme lasten ja vanhempien ideoita ja mielipiteitä.

 • Mistä tiedän, että lastenhoito Priimissä on yhtä luotettavaa ja turvallista kuin missä tahansa muussa päiväkodissa?

Priimissä noudatetaan varhaiskasvatuslakia, sekä valtakunnallista ja Kuopion varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, jotka määrittävät mm. henkilöstöön liittyvät vaatimukset. Lasten turvallisuus ja hyvinvointi on työmme keskiössä. Priimi noudattaa kaikkia päiväkotityölle asetettuja ohjeita ja velvoitteita.

 • Millaisia liikuntamahdollisuuksia Priimissä tarjotaan?

Priimissä pyritään noudattamaan OKM:n varhaisiän fyysisen aktiivisuuden suositusta, jossa lapsen liikkumismahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Yhdessä perheiden kanssa pyritään siihen, että lapsi liikkuisi monipuolisesti vähintään 3 tuntia päivässä. Priimissä jumpataan, hiihdetään, luistellaan, lasketaan mäkeä, retkeillään lähiympäristössä. Lasten kiinnostuksen kohteet ovat tässäkin avainasemassa.

 • Mitkä ovat Priimin aukioloajat?

Musiikkipäiväkoti Priimi on avoinna klo 06-18, riippuen etukäteen ilmoitetuista hoitoajoista. Talossa ei ole henkilökuntaa lasten hoitoaikojen ulkopuolella.