Päivähoitohakemus
Toimintaperiaatteemme
Musiikki on lapselle leikin ja fantasian tila, jossa lapsi saa välineitä erilaisille ajatteluprosesseille sekä tunnekokemuksille.

Musiikkipäiväkoti Priimi on yksityinen päiväkoti, jossa jokainen lapsi huomioidaan yksilöinä. Lapsen kokonaiskehitystä sekä oppimisedellytyksiä tuetaan musiikillisessa oppimisympäristössä ja lasten kanssa työskentelee musiikkipedagogi Annamaria Heikkinen yhdessä koulutetun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Priimissä lapsi saa laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi musiikkikasvatusta, jolloin polku perusopetuksen musiikkiluokille on luonteva.

Henkilökuntamme
Musiikkipäiväkoti Priimi Oy

Minna Muona

Päiväkodinjohtaja

Annamaria Heikkinen

Musiikkipedagogi

Päiväkodinjohtajan terveiset

Haluatko mukaan musiikin matkaan, rytmin riemuun, sävelten siiville? Mielikuvituksen merille, luovuuden laineille ystävien ympäröimäksi? Tätä kaikkea ja paljon muuta saat kokea Priimissä!
Ota yhteyttä