Musiikkipäiväkoti Priimin toiminta perustuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman (2016) perusteisiin sekä Kuopion paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017). Näiden pohjalta laaditaan Priimin oma toimintasuunnitelma, jossa kuvataan Priimille tunnusomaiset toimintatavat ja ominaispiirteet.