Musiikki on lapselle leikin ja fantasian tila, jossa lapsi saa välineitä erilaisille ajatteluprosesseille sekä tunnekokemuksille.

Musiikkipäiväkoti Priimissä tuetaan lapsen kokonaiskehitystä sekä oppimisedellytyksiä musiikillisessa oppimisympäristössä. Lapsi saa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia sekä elämyksiä päivittäin. Musiikki on lapselle leikin ja fantasian tila, jossa lapsi saa välineitä erilaisille ajatteluprosesseille sekä tunnekokemuksille. Priimissä lapsi herkistyy kuunteluun sekä itseilmaisuun mm. laulamisen, soittamisen, liikkumisen, tanssin ja draaman kautta.

Musiikkipäiväkoti Priimissä lasten kanssa työskentelee musiikkipedagogi Annamaria Heikkinen yhdessä koulutetun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Priimissä lapsi saa laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi musiikkikasvatusta, jolloin polku perusopetuksen musiikkiluokille on luonteva.